Thứ Tư, 29 tháng 7, 2015

Chuyên cung cấp Vỏ xe xúc lật 20.5-25, vỏ xe xúc lật 23.5-25, vỏ xe xúc lật 17.5-25, vỏ xe công trình

Công ty chúng tôi chuyên cung cấp các loại vỏ xe công trình, vỏ xe xúc lật nhiều thông số khác nhau, đặc biệt là các thông số như 20.5-25, vỏ xe xúc lật 23.5-25, vỏ xe xúc lật 17.5-25

Các thông số thông dụng vỏ xe xúc lật 20.5-25, vỏ xe xúc lật 23.5-25, vỏ xe xúc lật 17.5-25 chúng tôi nhập khẩu các thương hiệu nổi tiếng từ nhiều nước khác nhau


Vỏ xe xúc lật 20.5-25, vỏ xe xúc lật 23.5-25, vỏ xe xúc lật 17.5-25 mang nhiều hiệu như solideal ( Srilanka), desstone (Thái Lan), BKT, MRF (Ấn Độ), solitek (Trung Quốc)

LIÊN HỆ: 0909.418.459 ( GẶP THƯƠNG)
WEB: http://xenang.sutech.com.vn
MAIL: kd04sutech@gmail.com


Thứ Hai, 27 tháng 7, 2015

Cung cấp vỏ xe lu láng 9.00-20, vỏ xe lu rung, vỏ xe xúc lật 9.00-20, vỏ xe công nghiệp, vỏ xe cơ giới 9.00-20, vỏ xe xúc 9.00-20

CÔNG TY TNHH SUTECH VN chuyên cung cấp vỏ xe lu láng, vỏ xe lu rung, vỏ xe xúc lật, vỏ xe công nghiệp, vỏ xe cơ giới, vỏ xe xúc 9.00-20Chúng tôi cung cấp các loại vỏ xe công trình như: Vỏ xe lu láng, vỏ xe lu rung, vỏ xe xúc lật, ...

Vỏ xe lu láng 9.00-20 solideal của Srilanka, desstone của Thái Lan, solitek của Trung Quốc, BKT của Ấn Độ

Vỏ xe lu rung 9.00-20 solideal của Srilanka, desstone của Thái Lan, solitek của Trung Quốc, BKT của Ấn Độ

Vỏ xe xúc lật 9.00-20 solideal của Srilanka, desstone của Thái Lan, solitek của Trung Quốc, BKT của Ấn Độ


LIÊN HỆ 0909.418.459 ( GẶP Ms.THƯƠNG)
Mail: kd04sutech@gmail.com
Web: http://xenang,sutech.com.vn
Skype: kd04sutech
Thứ Sáu, 24 tháng 7, 2015

Cung cấp vỏ xe xúc, vỏ xe cơ giới, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc 16.9-24, vỏ xe xúc 16.9-28, vỏ xe xúc 16.9-30, vỏ xe xúc 18.4-24

Công ty TNHH SUTECH VIỆT NAM chuyên cung cấp vỏ xe xúc, vỏ xe cơ giới, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc 16.9-24, vỏ xe xúc 16.9-28, vỏ xe xúc 16.9-30, vỏ xe xúc 18.4-24Vỏ xe cơ giới, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc 16.9-24 Solideal (Srilanka), BKT, MRF (Ấn Độ), 
Desstone (Thái Lan), Solitek ( Trung Quốc)


Vỏ xe cơ giới, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc 16.9-28 Solideal (Srilanka), BKT, MRF (Ấn Độ), 
Desstone (Thái Lan), Solitek ( Trung Quốc)


Vỏ xe cơ giới, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc 16.9-30 Solideal (Srilanka), BKT, MRF (Ấn Độ), 
Desstone (Thái Lan), Solitek ( Trung Quốc)


Vỏ xe cơ giới, vỏ xe công trình, vỏ xe xúc 18.4-24 Solideal (Srilanka), BKT, MRF (Ấn Độ), 
Desstone (Thái Lan), Solitek ( Trung Quốc)LIÊN HỆ 0909.418.459 GẶP Ms .Thuong

Email: kd04sutech@gmail.com

Web: http://xenang.sutech.com.vnRẤT VUI ĐƯỢC HỢP TÁC CÙNG QUÝ 
KHÁCH !

Thứ Ba, 14 tháng 7, 2015

Cung cấp vỏ xe xúc 29.5-25, vỏ xe cơ giới 29.5-25, vỏ xe công nghiệp 29.5-25, vỏ xe xúc lật 29.5-25

Công ty chúng tôi cung cấp vỏ xe công nghiệp , vỏ xe xơ giới, đặc biệt cung cấp vỏ xe xúc 29.5-25, vỏ xe cơ giới 29.5-25, vỏ xe công nghiệp 29.5-25, vỏ xe xúc lật 29.5-25 


Vỏ xe xúc 29.5-25 solideal( Srilanka), BKT, MRF (Ấn Độ), Desstone( Thái Lan), Solitek( Trung Quốc), Bridgestone (Nhật Bản)

Vỏ xe cơ giới 29.5-25  solideal( Srilanka), BKT, MRF (Ấn Độ), Desstone( Thái Lan), Solitek( Trung Quốc), Bridgestone (Nhật Bản)

Vỏ xe công nghiệp 29.5-25 solideal( Srilanka), BKT, MRF (Ấn Độ), Desstone( Thái Lan), Solitek( Trung Quốc), Bridgestone (Nhật Bản)

Vỏ xe xúc lật 29.5-25 solideal( Srilanka), BKT, MRF (Ấn Độ), Desstone( Thái Lan), Solitek( Trung Quốc), Bridgestone (Nhật Bản)

Ngoài ra chúng tôi còn cung cấp nhiều thông số thông dụng khác như 9.00-20, 18.00-25, 26.5-25, 23.5-25, 20.5-25, 17.5-25,...

CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM


Địa chỉ: 120/1/10 Trường Chinh ( Song Hành QL22), P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
SĐT: 08.3883.1308                                           Fax: 08.3883.1978
Nhận giao hàng trên toàn quốc.
Liên hệ:
SĐT: 0909418459 (Ms.Thương)


Thứ Hai, 13 tháng 7, 2015

Cung cấp vỏ xe xúc, lốp xe xúc , vỏ xe xúc lật, vỏ xe xúc 13.00-24, vỏ xe xúc 14.00-24, vỏ xe xúc giá rẻ,...

CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM  cung cấp các loại vỏ xe cơ giới như vỏ xe xúc, vỏ xe lu, vỏ xe đào, vỏ xe lu láng , vỏ xe lu rung, vỏ xe xúc 13.00-24, vỏ xe xúc 14.00-24


Vỏ xe xúc 13.00-14 Chúng tôi cung cấp các hiệu như solideal( Srilanka), BKT, MRF (Ấn Độ), Desstone( Thái Lan), Solitek( Trung Quốc), Bridgestone (Nhật Bản)

Vỏ xe xúc 14.00-24 Chúng tôi cung cấp các hiệu như solideal( Srilanka), BKT, MRF (Ấn Độ), Desstone( Thái Lan), Solitek( Trung Quốc), Bridgestone (Nhật Bản)

Ngoài ra còn có các thông số vỏ xe xúc 17.5-25, vỏ xe xúc  20.5-25, vỏ xe xúc 23.5-25, vỏ xe xúc 26.5-25, vỏ xe xúc 16.9-24, vỏ xe xúc 18.00-25, vỏ xe xúc 16.9-12/24, vỏ xe xúc 10-16.5, vỏ xe xúc 12-16.5, vỏ xe xúc 12.00-24, vỏ xe xúc  14.00-24, 16.00-25, vỏ xe xúc  18.4-24, vỏ xe xúc  18.4-30, vỏ xe xúc  12.5/70-16, vỏ xe xúc  15.5/60-18, vỏ xe xúc  15.5/70-18, vỏ xe xúc  23.1-26, vỏ xe xúc  17.5/65-20, vỏ xe xúc  42×17-20

CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM


Địa chỉ: 120/1/10 Trường Chinh ( Song Hành QL22), P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
SĐT: 08.3883.1308                                           Fax: 08.3883.1978
Nhận giao hàng trên toàn quốc.
Liên hệ:
SĐT: 0909418459 (Ms.Thương)


Thứ Tư, 8 tháng 7, 2015

vỏ xe xúc, lốp xe xúc, vỏ xe xúc lật, vỏ xe xúc 17.5-25 Solideal, vỏ xe xúc 17.5-25 BKT, vỏ xe xúc 17.5-25 MRF, vỏ xe xúc 17.5-25 Desstone, vỏ xe xúc 17.5-25 Solitek

Công ty chúng tôi  chuyên cung cấp vỏ xe xúc, lốp xe xúc, vỏ xe xúc lật, vỏ xe xúc 17.5-25 Solideal, vỏ xe xúc 17.5-25 BKT, vỏ xe xúc 17.5-25 MRF, vỏ xe xúc 17.5-25 Desstone, vỏ xe xúc 17.5-25 Solitek
Vỏ xe xúc, lốp xe xúc 17.5-25Chúng tôi chuyên cung cấp vỏ xe xúc , thông số thông dụng 17.5-25Thông số 17.5-25 chúng tôi nhập hàng từ các nước trên thế giới với các hiệu


Vỏ xe xúc 17.5-25 BKT của Ấn Độ
Vỏ xe xúc 17.5-25 MRF của Ấn Độ
Vỏ xe xúc 17.5-25 Desstone của Thái Lan
Vỏ xe xúc 17.5-25 Solitek của Trung Quốc


 Ngoài ra chúng tôi còn nhiều thông số thông dụng khác như: vỏ xe xúc  20.5-25, vỏ xe xúc 23.5-25, vỏ xe xúc 26.5-25, vỏ xe xúc 16.9-24, vỏ xe xúc 18.00-25, vỏ xe xúc 16.9-12/24, vỏ xe xúc 10-16.5, vỏ xe xúc 12-16.5, vỏ xe xúc 12.00-24, vỏ xe xúc  14.00-24, 16.00-25, vỏ xe xúc  18.4-24, vỏ xe xúc  18.4-30, vỏ xe xúc  12.5/70-16, vỏ xe xúc  15.5/60-18, vỏ xe xúc  15.5/70-18, vỏ xe xúc  23.1-26, vỏ xe xúc  17.5/65-20, vỏ xe xúc  42×17-20

CÔNG TY TNHH SUTECH VIỆT NAM


Địa chỉ: 120/1/10 Trường Chinh ( Song Hành QL22), P. Tân Hưng Thuận, Quận 12, TP.HCM
SĐT: 08.3883.1308                                           Fax: 08.3883.1978
Nhận giao hàng trên toàn quốc.
Liên hệ:
SĐT: 0909418459 (Ms.Thương)